ارسال شده توسط


نصب یو پی اس

با توجه به گسترش استفاده از سيستم هاي مكانيزه و انتخاب يك سيستم بهينه از ضرورت بالايي برخوردار گرديده است لذا آشنايي به روشهاي مختلف تجهيز سيستم مكانيزه كمك زيادي به انتخاب روش مناسب مي نمايد

سيستم هاي غير متمركز

در اين روش براي هر ست PC و پرينتر يك عدد یو پی اس UPS یو پی اس با ظرفيت 500VA در نظر گرفته مي شود و بصورت مجزا در كنار هر PC نصب مي گردد

مزايا :

 • مشكل UPS یو پی اس تنها روي PC مربوطه اثر مي گذارد
 • جابجايي و ت
 • غير مكان PC براحتي انجام مي گيرد
 • خريد یو پی اس UPS مي تواند بصورت مرحله اي با افزايش تعداد PC ها انجام پذيرد

معايب :

 • در صورت خاموش بودن هر PC دستگاههاي ديگر از ظرفيت و باطري تجهيز شده نمي توانند استفاده كنند و سرمايه گذاري بلا استفاده مي ماند
 • مجموع هزينه بسيار بالاتر خواهد بود UPS یو پی اس هاي كم ظرفيت اصولا” از كيفيت پائين برخوردار بوده و قابل تعمير نمي باشند
 • UPS یو پی اس ها در دسترس افراد غير متخصص بوده و در معرض آسيب ديدگي مي باشند

یو پی اس هاي متمركز

در اين روش كل ظرفيت مورد نياز محاسبه و يك یو پی اس UPS با توانايي تأمين كل بار مصرفي در محل مناسب نصب گرديده

است و توسط تابلو هاي توزيع اصلي و فرعي و كابل كشي به مصرف كنندگان توزيع مي گردد

مزايا

 • هزينه UPS یو پی اس در مجموع مناسب تر خواهد بود
 • UPS یو پی اس هاي پر ظرفيت از طول عمر بيشتر , محافظتهاي مناسب تر و كيفيت بهتري برخوردار مي باشند
 • در صورت خاموش بودن هر يك از PC ها در شبكه ظرفيت UPS یو پی اس و باتري یو پی اس نصب شده مورد استفاده PC هاي ديگر قرار گرفته در نتيجه حداكثر استفاده از سرمايه گذاري انجام شده مي گردد
 • كنترل و نگهداري یو پی اس UPS راحتتر بوده و از
 • دسترس افراد غير مسئول دور مي باشد
 • تجمع يا پراكندگي PC در سازمان تغيري در ظرفيت UPS
 • یو پی اس ايجاد نمي كند

معايب

 • سرمايه گذاري جهت مصرف فعلي و توسعه آتي مي بايست همزمان انجام گيرد
 • احتياج به انجام عمليات كابل كشي دارد

یو پی اس هاي نيمه متمركز

در اين روش بارهاي مصرفي متناسب با موقعيت مكاني در تقسيم بندي هاي فيزيكي مختلف قرار گرفته و براي هر قسمت يك UPS یو پی اس مجزا تعبيه مي گردد بديهي است اين روش مزاياي هر دو روش بالا را دارا بوده و متناسب با اولويت هر قسمت مي توان تجهيز سيستم را بصورت مرحله اي متناسب با تأمين بودجه و ضرورت انجام پذيرد