16 فروردین 1396

چرا ازیو پی اس در بیمارستان برای دستگاه سونوگرافی استفاده می کنند؟

چرا ازیو پی اس در بیمارستان برای دستگاه سونوگرافی استفاده می کنند؟

یکی ازحساس ترین و پرکاربردترین دستگاه های الکترونیکی که در بیمارستان استفاده می شود دستگاه سونوگرافی است.

دستگاه سونوگرافی با امواج صوتی کار می کند و تصویر سازی امواج داخل بدن کار می کند.دستگاه سونوگرافی برای مشاهده اندام های داخل و تشخیص بیماریهایی که توسط پزشک تجویز می شود بکار می رود. برق مورد نیاز مصرفی این دستگاه به مدل های مختلف آن متفاوت است و از 1 فاز تا 3 فاز است.

امروزه از این دستگاه در کلینیک ها،اورژانس ها و بیمارستان های تخصصی استفاده می شود.

نمونه های جدید این دستگاه قادر است که نوسانات برق را کنترل کند. استفاده از این دستگاه ضروری و دایمی است.

احتمال قطعی برق می تواند این دستگاه ها و روند کار درمانی بیماران را به تعویق بیاندازد.توان مصرفی این دستگاه بالا بوده و توانایی ذخیره برق را نداشته و روند ذخیره را با اشکال روبرو می کند.به همین منظور است که باید از یو پی اس برای دستگاه سونوگرافی استفاده کرد.

معمولاً یو پی اس های فاز 3 دارای قدرت ذخیره 4 الی 8ساعت انرژی هستند..

بهره وری این سیستم ها 98 درصد است که از سیستم های یو پی اس تک فاز خیلی بهتر است.

از این رو باید استفاده از یو پی اس برای دستگاه های بیمارستانی به یک ضرورت تبدیل شود.

footbg
بالای صفحه