با ما تماس بگیرید

86020056
86020057
86020058
86020059

10 تیر 1396

سیگنال های وضعیتی در سیستم یو پی اس

سیگنال های وضعیت در سیستم یو پی اس

در یک سیستم یو پی اس، باتری یو پی اس زمانی که میزان باتری از یک وضعیت شارژ بالاتر می رود بدون اینکه توقفی صورت بگیرد منبع تغذیه برق ، سیگنال های وضعیت باتری ضعیف را ارسال می کند .

زمانی که در یک سیستم باتری بیش از یک سطح خاص از شارژ بالاتر می رود منبع تغذیه برق بدون ایجاد توقف اقدام به ارسال سیگنال وضعیت باتری ضعیف می نماید.

سیگنال باتری ضعیف از منبع تغذیه بدون توقف سبب می شود که سیستم در شرایط زیر برای اتلاف توان shutdownn کنترلی را انجام بدهد:

  • اگر فعال بودن سیگنال نقص عملکرد (utility fail) مهیا باشد

  • اگر که بین محصول و منبع تغذیه‌ی برق بدون وقفه (یو پی اس) که ارتباط چهار سیمی برقرار باشد بلافاصله Shutdown کنترلی صورت می گیرد .

  • در صورتی که سیستم عملکرد خود را بر روی توان کمکی (utility power)پایدار کرده باشد و سیگنال ضعیف به واسطه منبع تغذیه‌ی برق بدون وقفه (UPS) ارسال شود ، سیستم روشن خواهد ماند و ارسال پیام CPI0964 صورت می گیرد ؛

  • در صورتی که در چنین وضعیتی توان کمکی از بین رود سریعا به وسیله سیستم شروع مکانیسم shutdown شکل می گیرد .

به صورت تقریبی زمان مشخص شده و از پیش تعیین شده به واسطه کارخانه در جهت ارسال سیگنال باتری ضعیف به واسطه منبع تغذیه‌ی برق بدون وقفه ، دو دقیقه از زمان اجرای باقیمانده است .

 در برخی از مدل های منابع تغذیه برق بدون وقفه برای زمان تنظیماتی وجود دارد که می توانند تغییر کنند . به صورت معمول شما قصد دارید که آن را برای مواقعی تنظیم کنید که سیستم شما مصرف می کند تا shutdown کنترلی اتلاف توان را انجام بدهد .

هیچ گاه نباید فکر کنید که زمانی که از پیش تر به واسطه کارخانه در یو پی اس برای shutdown نرمال سیستم شما تنظیم شده است کافی و همچنین مناسب می باشد.

باید مدت زمانی را که مورد احتیاج است تا shutdown کنترلی اتلاف توان صورت گردد را محاسبه نمایید و حتما میزان مناسبی را در QUPSDLYTIM استفاده کنید

و بر روی UPS حتما زمانی را برای سیگنال باتری ضعیف تنظیم نمایید این کار در صورتی صورت میگیرد که قابل تنظیم باشد .

 

در شکل زیر شما می توانید عملکرد QUPSDLYTIM یا پیشرفت زمانی تابع را از چپ به راست مشاهده نمایید .

سیگنال های وضعیتی در سیستم یو پی اس

شکل 1- خط زمان (نمودار زمان) تابع QUPSDLYTIM

شما به وسیله این نمودار زمان یا همان خط زمان می توانید آن چیزی را که از زمان توان کم تا زمانی که سیستم خاموش می شود رخ می دهد ، مشاهده کنید  . طول عمر مجاز و اسمی باتری با طول مدت زمان یکی می باشد . در نقطه ای که توان کمکی(utilitypower) تمام می شود خط زمان شروع می گردد .

 

در همین لحظه یوپی اس یا واحد توان باتری فعال بوده است . برنامه ی کاربر در همین حین عمل می نماید و میزان  وقفه‌ی مقدار QUPSDLYTIMبا تاثیر خواهد بود.

زمانی که این تایم به اتمام برسد ، ذخیره ی حافظه اصلی شکل می گیرد و بعد از آن shutdown انجام می شود .

پس از آن باید به منزله ضریب اطمینان میزانی از زمان عمرباقی باقی مانده باشد .

 

footbg
بالای صفحه