خط سراسری ( 20 خط ) : 91002765-021 خدمات ( خط یک ) : 77943790-021 خدمات ( خط دو ) : 77943573-021 فروش ( خط یک ) : 77973810-021 فروش ( خط دو ) : 77973811-021

شرکت یو پی اس کیان صنعت ایرانیان ( فای نت ) با رسالت خرید و فروش انواع یو پی اس و باتری یو پی اس در راستای اهداف و سیاستهای تعیین شده با هدف جلب اعتماد مشتریان، بهبود عملکرد ارائه خدمات و نیز کسب موفقیت در بازار، ضمن استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001 : 2008 و توجه به الزامات خاص تعیین شده ، برای دستیابی به اهداف خود سیاستهای زیر را انتخاب نموده است و بر انجام الزامات و بهبود مستمر آن تأکید می نماید:

۱- افزایش رضایت مشتریان با سرلوحه قرار دادن کیفیت و سرعت در کلیه فعالیت های فروش و خدمات پس از فروش
۲- توسعه سرمایه های انسانی و ارتقا و سطح مهارت و صلاحیت پرسنل
۳- توسعه و بهبود تجهیزات و فضاهای فیزیکی شرکت
۴- بهبود مستمر فرآیندهای جاری سازمان
۵- افزایش سهم بازار فروش و خدمات پس از فروش در منطقه و استان

به منظور دستیابی به اثربخشی مناسب در زمینه کیفیت خدمات ارائه شده، مدیریت شرکت ضمن اعلام تعهد و پایبندی خود به اصول سیستم مدیریت کیفیت ، از کلیه کارکنان می خواهد با اجرای صحیح روشهای اجرایی و دستورالعمل ها و انجام درست کارها در اولین مرحله و ایجاد بهبود مستمر در کلیه فعالیتها، تعهد خود را به تضمین کیفیت نشان دهند.

نماینده مدیریت مسئولیت اطمینان از درک، اجراء، اعمال بازنگری های ضروری و به روزرسانی خط مشی کیفیت را بر عهده دارد.

footbg