یو پی اسمشخصات کلی

کشور سازنده : آمریکا

مدل :  Galaxy 3500 MGE 3-phase

نوع دستگاه : On Line Double Conversion

موارد استفاده :  مراکز سانترال، فروشگاه‌ها، سیستم‌های امنیتی – شبکه های سرور – سیستم های بانکی – سکوهای نفتی – دستگا ههای آزمایشگاهی و بیمارستانی – سیستم های مخابراتی – کارخانجات سیمان

footbg
بالای صفحه