باتری یو پی اس (ups)

از نوع سیلد اسید یا همان سرب اسیدی می باشند و این نوع باتری ها بهترین نوع باتری محسوب می شوند.بین باتری ماشین و باتری یو پی اس تفاوت هایی با هم دارند و نباید با یکدیگر اشتباه گرفت و درهرصورت تکنولوژی ساخت هر کدام با دیگری تفاوت دارد.

امروزه از باتری های یو پی اس استفاده های فراوانی می شود و باتری های یو پی اس برخلاف باتری های ماشین باید در جای ثابتی قرار گیرند.

از انواع باتری های یو پی اس می توان به باتری یو پی اس فاراتل، باتری یو پی اس صبا، باتری یو پی اس مورسیل و باتری یو پی اس هیتاکو اشاره کرد.

انواع دستگاه های یو پی اس ups و عملکرد آن ها

UPS (منبع تغذیه بدون توقف) یک دستگاه الکترونیکی است که از آن برای ایجاد دوام در جریان تغذیه تجهیزات الکتریکی استفاده میشود.

وظایف دستگاه های یو پی اس

مهمترین وظایف دستگاه های یو پی اس  شامل:

  • تغذیه تجهیزات الکترونیکی در صورت قطع برق
  • محافظت از تجهیزات در مقابل افزایش یا کاهش های ناگهانی ولتاژ
  • محافظت در مقابل نویز
  • محافظت در مقابل بی ثباتی در فرکانس برق شهر

نقش باتری یو پی اس (ups)

UPS به طور معمول برای محافظت از رایانه ها، تجهیزات مخابراتی و… تجهیزات الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد. در صورت قطع ناگهانی جریان برق بسیاری از سازمانها، ادارات، شرکت ها و موسساتی که از تجهیزات الکترونیکی استفاده می کنند با صدمات، تلفات و خسارت های جبران ناپذیری روبرو شوند، در این شرایط به نقش مهم انواع دستگاه های یو پی اس پی می بریم.

 

جهت مشاوره یا خرید انواع یو پی اس ، باتری یو پی اس ، استابلایزر ، رک ، کابینت ، پی دی یو و یا تعمیر تخصصی یوپی اس و باتری با شماره 02177973810 تماس حاصل نمایید .