محاسبه توان یو پی اس برای سیستم های پزشکی

این جدول به شما کمک می کند تا یو پی اس مناسب برای تجهیزات و لوازم الکتریکی مورد استفاده در سیستم های پزشکی را انتخاب کنید.

نام دستگاه پزشکی توان مصرفی (وات) توان یو پی اس مورد نیاز (وات) زمان تقریبی پشتیبانی یو پی اس با باتری کامل (دقیقه) توضیحات و نکات ضروری
دستگاه ونتیلاتور 100-250 200-500 60-120 – استفاده از یو پی اس با توان مناسب و با قابلیت پشتیبانی از بارهای القایی برای محافظت از دستگاه ونتیلاتور در برابر نوسانات برق و قطعی برق. – انتخاب یو پی اس با زمان پشتیبانی کافی برای انجام خاموش کردن امن دستگاه در زمان قطعی برق. <br>- در نظر گرفتن نوع دستگاه ونتیلاتور (تهاجمی، غیرتهاجمی و …) برای انتخاب یو پی اس مناسب.
دستگاه دیالیز 250-500 500-1000 30-60 – استفاده از یو پی اس با توان بالا و با قابلیت پشتیبانی از بارهای سنگین برای روشن نگه داشتن دستگاه دیالیز – در نظر گرفتن نوع دستگاه دیالیز (همودیالیز، صفاقی و …) برای انتخاب یو پی اس مناسب.
دستگاه مانیتورینگ بیمار 100-250 250-500 60-120 – استفاده از یو پی اس با توان مناسب برای محافظت از دستگاه مانیتورینگ بیمار- در نظر گرفتن نوع مانیتورینگ بیمار (علامت های حیاتی، تنفسی و …) برای انتخاب یو پی اس مناسب.
دستگاه الکتروکاردیوگراف (ECG) 50-125 100-250 60-120 – استفاده از یو پی اس با توان مناسب برای محافظت از دستگاه الکتروکاردیوگراف – انتخاب یو پی اس با زمان پشتیبانی کافی برای ثبت نوار قلب بیمار در زمان قطعی برق.
دستگاه بیهوشی 250-500 500-1000 30-60 – استفاده از یو پی اس با توان بالا و با قابلیت پشتیبانی از بارهای سنگین برای روشن نگه داشتن دستگاه بیهوشی – انتخاب یو پی اس با زمان پشتیبانی کافی برای انجام عمل جراحی بدون وقفه در زمان قطعی برق.
دستگاه لیزر جراحی 500-1000 1000-2000 15-30 – استفاده از یو پی اس با توان بالا و با قابلیت پشتیبانی از بارهای القایی برای محافظت از دستگاه لیزر جراحی در برابر نوسانات برق و قطعی برق. – انتخاب یو پی اس با زمان پشتیبانی کافی برای انجام عمل جراحی بدون وقفه در زمان قطعی برق.
دستگاه رادیولوژی 1000-2500 2000-5000 10-20 – استفاده از یو پی اس با توان بالا و با قابلیت پشتیبانی از بارهای سنگین برای روشن نگه داشتن دستگاه رادیولوژی در زمان قطعی برق (بسیار مهم).- انتخاب یو پی اس با زمان پشتیبانی کافی برای انجام تصویربرداری بدون وقفه در زمان قطعی برق.
دستگاه CT اسکن 2500-5000 5000-10000 5-10 – استفاده از یو پی اس با توان بسیار بالا و با قابلیت پشتیبانی از بارهای سنگین برای روشن نگه داشتن دستگاه CT اسکن در زمان قطعی برق (بسیار مهم). – انتخاب یو پی اس با زمان پشتیبانی کافی برای انجام اسکن بدون وقفه در زمان قطعی برق.
دستگاه MRI 5000-10000 10000-20000 3-5 – استفاده از یو پی اس با توان بسیار بالا و با قابلیت پشتیبانی از بارهای سنگین
دستگاه مایکروویو جراحی 500-1000 1000-2000 15-30 – استفاده از یو پی اس با توان بالا و با قابلیت پشتیبانی از بارهای القایی برای محافظت از دستگاه مایکروویو جراحی در برابر نوسانات برق و قطعی برق.- انتخاب یو پی اس با زمان پشتیبانی کافی برای انجام عمل جراحی بدون وقفه در زمان قطعی برق.
دستگاه اتوکلاو 250-500 500-1000 30-60 – استفاده از یو پی اس با توان مناسب برای محافظت از دستگاه اتوکلاو در برابر نوسانات برق و قطعی برق. – انتخاب یو پی اس با زمان پشتیبانی کافی برای انجام فرآیند استریلیزاسیون بدون وقفه در زمان قطعی برق.
دستگاه ساکشن 100-250 250-500 60-120 – استفاده از یو پی اس با توان مناسب برای محافظت از دستگاه ساکشن در برابر نوسانات برق و قطعی برق. – انتخاب یو پی اس با زمان پشتیبانی کافی برای انجام عمل جراحی بدون وقفه در زمان قطعی برق.
دستگاه دندانپزشکی 250-500 500-1000 60-120 – استفاده از یو پی اس با توان مناسب برای محافظت از دستگاه دندانپزشکی در برابر نوسانات برق و قطعی برق. – انتخاب یو پی اس با زمان پشتیبانی کافی برای انجام معاینات و درمان های دندانپزشکی بدون وقفه در زمان قطعی برق.
دستگاه یونیت دندانپزشکی 100-250 250-500 60-120 – استفاده از یو پی اس با توان مناسب برای محافظت از دستگاه یونیت دندانپزشکی در برابر نوسانات برق و قطعی برق. – انتخاب یو پی اس با زمان پشتیبانی کافی برای انجام معاینات و درمان های دندانپزشکی بدون وقفه در زمان قطعی برق.
دستگاه رادیوگرافی دندانپزشکی 50-125 100-250 60-120 – استفاده از یو پی اس با توان مناسب برای محافظت از دستگاه رادیوگرافی دندانپزشکی در برابر نوسانات برق و قطعی برق. – انتخاب یو پی اس با زمان پشتیبانی کافی برای تصویربرداری دندانپزشکی بدون وقفه در زمان قطعی برق.
دستگاه سونوگرافی 250-500 500-1000 30-60 – استفاده از یو پی اس با توان مناسب برای محافظت از دستگاه سونوگرافی در برابر نوسانات برق و قطعی برق. – انتخاب یو پی اس با زمان پشتیبانی کافی برای انجام سونوگرافی بدون وقفه در زمان قطعی برق.
دستگاه OPG 100-250 250-500 60-120 – استفاده از یو پی اس با توان مناسب برای محافظت از دستگاه OPG در برابر نوسانات برق و قطعی برق. – انتخاب یو پی اس با زمان پشتیبانی کافی برای تصویربرداری OPG بدون وقفه در زمان قطعی برق.
دستگاه سنجش تراکم استخوان (DEXA) 250-500 500-1000 30-60 – استفاده از یو پی اس با توان مناسب برای محافظت از دستگاه DEXA در برابر نوسانات برق و قطعی برق. – انتخاب یو پی اس با زمان پشتیبانی کافی برای انجام سنجش تراکم استخوان بدون وقفه در زمان قطعی برق.
دستگاه لاپاراسکوپی 500-1000 1000-2000 15-30 – استفاده از یو پی اس با توان بالا و با قابلیت پشتیبانی از بارهای القایی برای محافظت از دستگاه لاپاراسکو
دستگاه ماموگرافی 500-1000 1000-2000 15-30 – استفاده از یو پی اس با توان بالا و با قابلیت پشتیبانی از بارهای القایی برای محافظت از دستگاه ماموگرافی در برابر نوسانات برق و قطعی برق. – انتخاب یو پی اس با زمان پشتیبانی کافی برای انجام ماموگرافی بدون وقفه در زمان قطعی برق.
دستگاه انکوباتور 100-250 250-500 60-120 – استفاده از یو پی اس با توان مناسب برای محافظت از دستگاه انکوباتور در برابر نوسانات برق و قطعی برق. – انتخاب یو پی اس با زمان پشتیبانی کافی برای حفظ شرایط دمایی و رطوبتی مناسب برای نوزادان در زمان قطعی برق.
دستگاه پمپ انفوزیون 50-125 100-250 60-120 – استفاده از یو پی اس با توان مناسب برای محافظت از دستگاه پمپ انفوزیون در برابر نوسانات برق و قطعی برق. – انتخاب یو پی اس با زمان پشتیبانی کافی برای تزریق دارو به بیماران بدون وقفه در زمان قطعی برق.
دستگاه الکتروشوک 250-500 500-1000 30-60 – استفاده از یو پی اس با توان بالا و با قابلیت پشتیبانی از بارهای ناگهانی برای محافظت از دستگاه الکتروشوک در برابر نوسانات برق و قطعی برق. – انتخاب یو پی اس با زمان پشتیبانی کافی برای اعمال شوک الکتریکی به بیمار در زمان قطعی برق.
دستگاه دیفیبریلاتور 250-500 500-1000 30-60 – استفاده از یو پی اس با توان بالا و با قابلیت پشتیبانی از بارهای ناگهانی برای محافظت از دستگاه دیفیبریلاتور در برابر نوسانات برق و قطعی برق. – انتخاب یو پی اس با زمان پشتیبانی کافی برای اعمال شوک الکتریکی به بیمار در زمان قطعی برق.
دستگاه استریلایزر بخار 250-500 500-1000 30-60 – استفاده از یو پی اس با توان مناسب برای محافظت از دستگاه استریلایزر بخار در برابر نوسانات برق و قطعی برق.- انتخاب یو پی اس با زمان پشتیبانی کافی برای انجام فرآیند استریلیزاسیون بدون وقفه در زمان قطعی برق.
دستگاه ژنراتور اکسیژن 100-250 250-500 60-120 – استفاده از یو پی اس با توان مناسب برای محافظت از دستگاه ژنراتور اکسیژن در برابر نوسانات برق و قطعی برق.- انتخاب یو پی اس با زمان پشتیبانی کافی برای تامین اکسیژن بیماران بدون وقفه در زمان قطعی برق.
دستگاه دیالیز صفاقی 100-250 250-500 60-120 – استفاده از یو پی اس با توان مناسب برای محافظت از دستگاه دیالیز صفاقی در برابر نوسانات برق و قطعی برق. – انتخاب یو پی اس با زمان پشتیبانی کافی برای انجام دیالیز صفاقی بدون وقفه در زمان قطعی برق.
تخت معاینه برقی 50-125 100-250 60-120 – استفاده از یو پی اس با توان مناسب برای محافظت از تخت معاینه برقی در برابر نوسانات برق و قطعی برق.- انتخاب یو پی اس با زمان پشتیبانی کافی برای تنظیم ارتفاع تخت بدون وقفه در زمان قطعی برق.
دستگاه کولوسکوپی 250-500 500-1000 30-60 – استفاده از یو پی اس با توان مناسب برای محافظت از دستگاه کولوسکوپی در برابر نوسانات برق و قطعی برق. – انتخاب یو پی اس با زمان پشتیبانی کافی برای انجام معاینات کولوسکوپی بدون وقفه در زمان قطعی برق.
دستگاه آندوسکوپی 250-500 500-1000 30-60 – استفاده از یو پی اس با توان مناسب برای محافظت از دستگاه آندوسکوپی در برابر نوسانات برق و قطعی برق. – انتخاب یو پی اس با زمان پشتیبانی کافی برای انجام معاینات آندوسکوپی بدون وقفه در زمان قطعی برق.
دستگاه نوار مغزی (EEG) 50-125 100-250 60-120 – استفاده از یو پی اس با توان مناسب برای محافظت از دستگاه نوار مغزی – انتخاب یو پی اس با زمان پشتیبانی کافی برای ثبت نوار مغزی بیمار بدون وقفه در زمان قطعی برق.
دستگاه نوار عضلانی (EMG) 50-125 100-250 60-120 – استفاده از یو پی اس با توان مناسب برای محافظت از دستگاه نوار عضلانی – انتخاب یو پی اس با زمان پشتیبانی کافی برای ثبت نوار عضلانی بیمار بدون وقفه در زمان قطعی برق.
دستگاه اودیومتری 50-125 100-250 60-120 – استفاده از یو پی اس با توان مناسب برای محافظت از دستگاه اودیومتری – انتخاب یو پی اس با زمان پشتیبانی کافی برای انجام تست شنوایی سنجی بدون وقفه در زمان قطعی برق.
دستگاه اسپیرمومتر 50-125 100-250 60-120 – استفاده از یو پی اس با توان مناسب برای محافظت از دستگاه اسپیرمومتر – انتخاب یو پی اس با زمان پشتیبانی کافی برای انجام تست تنفس بدون وقفه در زمان قطعی برق.
دستگاه هولتر مانیتورینگ 50-125 100-250 60-120 – استفاده از یو پی اس با توان مناسب برای محافظت از دستگاه هولتر مانیتورینگ – انتخاب یو پی اس با زمان پشتیبانی کافی برای ثبت نوار قلب بیمار به مدت 24 ساعت بدون وقفه در زمان قطعی برق.
پمپ انسولین 50-125 100-250 60-120 – استفاده از یو پی اس با توان مناسب برای محافظت از پمپ انسولین – انتخاب یو پی اس با زمان پشتیبانی کافی برای تزریق انسولین به بیمار بدون وقفه در زمان قطعی برق.

نکات مهم:

 • قبل از خرید یو پی اس، حتماً توان مصرفی تمام دستگاه هایی که می خواهید از آنها پشتیبانی کنید را محاسبه کنید.
 • به زمان پشتیبانی یو پی اس توجه کنید و یو پی اسی را انتخاب کنید که زمان کافی برای خاموش کردن امن سیستم شما در زمان قطعی برق را داشته باشد.
 • نوع باتری یو پی اس را نیز در نظر بگیرید. باتری های سرب اسیدی معمولاً ارزان تر هستند، اما عمر کوتاه تری دارند. باتری های لیتیوم یونی عمر طولانی تری دارند، اما گران تر هستند.
 • به برند و گارانتی یو پی اس نیز توجه کنید. برندهای معتبر معمولاً محصولات با کیفیت تری ارائه می دهند و گارانتی بهتری ارائه می دهند.

فرمول محاسبه توان یو پی اس:

برای محاسبه توان یو پی اس مورد نیاز برای تجهیزات و ماشین های اداری خود، می توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

توان یو پی اس (وات) = مجموع توان مصرفی (وات) / ضریب توان

در این فرمول:

 • توان یو پی اس (وات): توان مورد نیاز یو پی اس برای روشن نگه داشتن تمام دستگاه های متصل به آن است.
 • مجموع توان مصرفی (وات): جمع توان مصرفی تمام دستگاه هایی که می خواهید از آنها با یو پی اس پشتیبانی کنید.
 • ضریب توان: یک عدد بین 0 و 1 است که نشان دهنده کارایی الکتریکی دستگاه است. ضریب توان 1 برای دستگاه های ایده آل است، اما اکثر دستگاه ها ضریب توان کمتر از 1 دارند.

مراحل محاسبه:

 1. توان مصرفی هر دستگاه را بر حسب وات پیدا کنید. می توانید این اطلاعات را در دفترچه راهنمای دستگاه یا بر روی برچسب آن پیدا کنید.
 2. ضریب توان هر دستگاه را پیدا کنید. این اطلاعات نیز معمولاً در دفترچه راهنمای دستگاه یا بر روی برچسب آن موجود است. اگر ضریب توان را پیدا نکردید، می توانید از 0.8 به عنوان یک تخمین تقریبی استفاده کنید.
 3. توان مصرفی هر دستگاه را در ضریب توان آن ضرب کنید. این کار به شما توان ظاهری هر دستگاه را می دهد.
 4. تمام توان های ظاهری را با هم جمع کنید. این به شما مجموع توان ظاهری تمام دستگاه ها را می دهد.
 5. مجموع توان ظاهری را بر 0.8 تقسیم کنید. این به شما توان یو پی اس مورد نیاز را می دهد.

مثال:

فرض کنید می خواهید یو پی اسی برای دستگاه های زیر تهیه کنید:

 • دستگاه ونتیلاتور: 750 وات، ضریب توان 0.8
 • دستگاه دیالیز: 500 وات، ضریب توان 0.9
 • دستگاه مانیتورینگ بیمار: 250 وات، ضریب توان 0.9
 • دستگاه الکتروکاردیوگراف (ECG): 100 وات، ضریب توان 0.9

محاسبه:

 1. توان ظاهری دستگاه ونتیلاتور = 750 وات * 0.8 = 600 وات
 2. توان ظاهری دستگاه دیالیز = 500 وات * 0.9 = 450 وات
 3. توان ظاهری دستگاه مانیتورینگ بیمار = 250 وات * 0.9 = 225 وات
 4. توان ظاهری دستگاه الکتروکاردیوگراف = 100 وات * 0.9 = 90 وات
 5. مجموع توان ظاهری = 600 وات + 450 وات + 225 وات + 90 وات = 1365 وات
 6. توان یو پی اس = 1365 وات / 0.8 = 1706.25 وات

بنابراین، به یک یو پی اس با توان حداقل 1706.25 وات نیاز دارید.

توجه داشته باشید این فقط یک روش تقریبی برای محاسبه توان یو پی اس است. برای محاسبه دقیق تر، می توانید از یک متخصص برق کمک بگیرید. علاوه بر توان، به فاکتورهایی مانند نوع باتری، زمان شارژ، گارانتی و برند یو پی اس نیز توجه کنید.

جهت مشاوره یا خرید انواع یو پی اس ، باتری یو پی اس ، استابلایزر ، رک ، کابینت ، پی دی یو و یا تعمیر تخصصی یوپی اس و باتری با شماره 02177973810 تماس حاصل نمایید .